Co to jest podświadomość?

Polecany przez 2896 osób (Ocena 4,95/5)
5/5
Co to jest podświadomość?

Kup Poradnik:poradnik

W pakiecie znajdziesz kompletny obszerny poradnik od A do Z dotyczący najlepszych sposobów na odzyskanie EX partnera, w tym poznasz 80 trików psychologicznych, którymi będziesz mógł wpłynąć na swojego Ex partnera lub partnerkę, zwiększając maksymalnie szanse na jego powrót. Ponadto na samym końcu znajduje się, szczegółowy plan działania “Dzień po Dniu”, z którego możesz skorzystać, aby skutecznie realizować swój cel.

 

 
 

 

 

 

Najprawdopodobniej pierwsze próby zsynchronizowania nowego zestawu złożonych działań są zawsze trudne. Gdy staniemy się bardziej wprawni, ruchy te zaczną wymagać mniej świadomej uwagi, aż wszystko zacznie płynąć naturalnie.

Wszystkie te automatyczne ruchy są kierowane przez jedną z najpotężniejszych sił wewnętrznych, które kierują ludzkim zachowaniem – podświadomość (potocznie nazywaną umysłem nieświadomym).

Podświadomość: gdzie się ukrywa?

Nierzadko słyszy się o świadomych i nieświadomych rodzajach działań, gdy naukowcy mówią o mózgu. W rezultacie większość z nas wie, że nasze zachowanie jest mniej racjonalne, niż nam się wydaje.

Czy nam się to podoba, czy nie, nasza zdolność do kontrolowania myśli, synchronizowania ruchów lub przeżywania emocji zależy od głębokości przetwarzania informacji .

Idea głębszych poziomów przetwarzania informacji została opracowana i szeroko zbadana przez słynnego austriackiego psychologa Sigmunda Freuda (1856 – 1939), który wprowadził trójpoziomowy model umysłu . Zgodnie z jego modelem umysł można podzielić na następujące poziomy:

Trójpoziomowy model umysłu

Świadomy – określa wszystkie myśli i działania w naszej świadomości.

  • Na przykład piękno i przyjemność zapachu czerwonego tulipana

Podświadomość – określa wszystkie reakcje i automatyczne działania, o których możemy się dowiedzieć, jeśli o nich pomyślimy.

  • Na przykład nasza umiejętność prowadzenia samochodu: kiedy już zdobędziemy wprawy, przestajemy myśleć, jakich biegów użyć, które pedały wcisnąć lub w które lusterko spojrzeć, ale zawsze możemy zdać sobie sprawę z tego, co się stało, gdy o tym pomyślimy.

Nieświadomy – określa wszystkie przeszłe wydarzenia i wspomnienia,

  • Chociaż czasami niedostępne dla nas, niezależnie, jak bardzo staramy się pamiętać o poruszaniu rzeczy.
  • Na przykład pierwsze słowo, które nauczyliśmy się wypowiadać, lub jakie to uczucie móc chodzić samodzielnie.

Czy dotychczas informacje były dla Ciebie przydatne?

Naukowe wykrywanie podświadomości

Do dnia dzisiejszego umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób interakcja różnych poziomów myśli wpływa na nasze zachowanie, pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań w psychologii i neurobiologii .

Aby rozwikłać wpływ jednego poziomu myślenia na drugi, naukowcy muszą być w stanie wykryć różne głębie umysłu.

Dość często poziomy przetwarzania informacji można było uchwycić za pomocą paradygmatów torowania . Na przykład niedawne badanie psychologiczne  pokazało, jak nieistotne bodźce kształtują uczenie się i zasugerowało, że efekt świadomych, podświadomych i nieświadomych myśli można modelować przy różnym czasie prezentacji emocjonalnych twarzy

W tym eksperymencie uczestnikom przedstawiono zestaw zdjęć ludzkich twarzy i poproszono ich o określenie, czy wyraz twarzy na poprzednim zdjęciu naśladuje te same emocje. Co ciekawe, wyniki pokazały, że osoby potrafili poprawnie

Co ciekawe, wyniki pokazały, że osoby byli w stanie poprawnie rozpoznać różnicę między wyrazem twarzy, jeśli obrazy były wyświetlane przez co najmniej 0,047 s . Gdy czas trwania zdjęć zmniejszył się do 0,027 – 0,033 s , współczynnik poprawnych odpowiedzi spadł o około połowę. Natomiast respondenci nie byli w stanie rozróżnić mimiki twarzy, jeśli czas trwania bodźca zmniejszył się jeszcze bardziej – do 0,020 s .

W ten sposób badania wykazały wyraźne zróżnicowanie świadomego i nieświadomego wpływu myśli: osoby byli w stanie udzielić bezbłędnych odpowiedzi tylko wtedy, gdy obraz mógł osiągnąć poziom świadomości. Co bardziej zaskakujące, czas trwania zdjęć, pokazywany tak długo, jak 0,027 s – 0,033 s, nie mógł być wystarczający do werbalizacji bodźca na poziomie świadomej świadomości, ale miał

Co bardziej zaskakujące, czas trwania zdjęć, pokazywany tak długo, jak 0,027 s – 0,033 s, nie mógł być wystarczający do werbalizacji bodźca na poziomie świadomości świadomej, ale miał wymierny wpływ na zachowanie.

Konkretnie, odsetek poprawnych odpowiedzi spadł tylko o połowę, co oznacza, że uczestnicy nadal byli częściowo w stanie udzielić poprawnych odpowiedzi i wskazywali na obecność podświadomości.

Aktywacja regionów mózgu

Możesz być ciekawy, czy aktywacja mózgu różni się, gdy doświadczamy wpływu umysłu podświadomego i świadomego. Możesz chcieć wiedzieć, dlaczego świadome myśli są często przetwarzane wolniej niż nieświadome.

Albo może zastanawiać się, czy naukowcy mogą zdefiniować dokładne ścieżki przetwarzania tak drobnych subtelnych pojęć, jak podświadome myślenie.

Do niedawna niemożliwe było uchwycenie, w którym miejscu w mózgu zachodzą te procesy myślowe, ani wizualizacja określonych regionów aktywacji mózgu. Jednak rozwój metod obrazowania mózgu  umożliwił naukowcom badanie ścieżek przetwarzania myśli, dając możliwość zobrazowania zmian w neuroanatomii mózgu.

W przeciwieństwie do tego ścieżka podświadomości jest znacznie trudna do zdefiniowania. W rzeczywistości podświadome myśli nie wydają się mieć własnej ścieżki przetwarzania. Raczej dzielą fragmenty obu – świadomych i nieświadomych – dróg przetwarzania informacji.

Prostszy sposób na wykorzystanie mocy podświadomości

Możesz chcieć zdefiniować wpływ podświadomej myśli, jeśli interesuje Cię, jak jej obecność wpływa na zachowania konsumentów. Chociaż tylko nieliczni z nas mają rozległe zaplecze naukowe, dostęp do laboratoriów badawczych i wystarczające fundusze na prowadzenie tego typu badań, niepoprawne jest zakładanie, że nie ma innego sposobu na okiełznanie mocy podświadomości.

Stephan, KM, Thaut, MH, Wunderlich, G., Schicks, W., Tian, B., Tellmann, L.,… & Hömberg, V. (2002). Świadoma i podświadoma synchronizacja sensomotoryczna – kora przedczołowa i wpływ świadomości. Neuroimage, 15 (2), 345–352.

Watanabe, N. i Haruno, M. (2015). Wpływ podświadomych i świadomych emocji na uczenie się przez ludzkie skojarzenia sygnał-nagroda. Raporty naukowe, 5.

Cały czas mało kto jest w stanie docenić potęgę jaką posiada w sobie podświadomość, zwłaszcza ludzie z zachodniego kręgu kulturowego nie są w stanie tego dostrzec. Bardzo wiele osób posiada tendencje do tego, że postrzegają oni naturę człowieka w sposób dualistyczny, mimo tego, iż już dawno znaleziono dowody, które są w stanie połączyć duszę oraz ciało i w zasadzie można rzec, że są to kwestie nierozerwalne.

Umysł i ciało to elementy, które stanowią jedną całość i współgrają ze sobą, komunikując się przy pomocy procesów biochemicznych, hormonów czy też impulsów nerwowych, a jakość tego typu komunikacji jest manifestowana poprzez ludzkie zachowania i jest w stanie zdecydować o stopniu wewnętrznej równowagi człowieka. W zasadzie czym jest jednak ta cała podświadomości i czy można ją wyróżnić jakoś na tle przed świadomości i nieświadomości? Czy w zasadzie trend związany z pozytywnym myśleniem nie jest czymś przereklamowanym, w co zasadzie nie ma sensu wierzyć?

Czym jest podświadomość?

Bardzo wiele osób kojarzy podświadomość z nurtem psychologii psychodynamicznej oraz osobą Zygmunta Freuda, który zasłynął stworzeniem psychoanalizy. W zasadzie jednak trzeba uporać się z tym, iż w stosunku do świadomości, nieświadomości czy też przed świadomości ma się kontakt z niezwykłym bałaganem i chaosem, ponieważ są to terminy według wielu zbliżone do siebie, jednak prawda jest nieco inna i o wiele bardziej rozbudowana.

Nieświadomość jest zbiorem danych i informacji, które są nieakceptowane przez Wasz umysł i znajdują się tam wszelkiego rodzaju wyparte wyobrażenia i treści, które mimo wszystko starają się znaleźć w Waszej świadomości, dlatego też można wyróżnić takie zjawiska jak czynności pomyłkowe, przejęzyczenia, marzenia senne czy też objawy na tle nerwicowym. Jeśli zaś chodzi o przed świadomość to tutaj ma się do czynienia z graniczną sferą psychiki, która znajduje się pomiędzy świadomością i nieświadomością. Tutaj właśnie można znaleźć te dane, które zostały stłumione, jednak nadal mogą porównywać do świadomości i się ponownie zaktywizować.

Na podstawie nauk Zygmunta Freuda można wyróżnić trzy części składowe każdej psychiki:

  • id – nieświadomy element psychiki, w którym znajdują się potrzeby, pragnienia i energia, o której człowiek nie wie
  • ego – zarządca osobowości, który jest świadomy
  • superego – zestaw cech moralnych i wartości

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że to nie Freud był tą osoba, która wymyśliła termin zwany podświadomością, a był nią francuski neurolog oraz psycholog Pierre Janet. W kontekście głębokiej warstwy nieświadomości pod względem intelektualnym również odnosił się Carl Gustav Jung, więc jak widać nie Freud jest pierwszą postacią, która badał ten temat i była w stanie go określić.

Jaki wpływ ma pozytywne myślenie?

Obojętnie jaki macie światopogląd to trzeba się zgodzić iż człowiek składa się w zasadzie z trzech elementów, czyli duchowości, fizyczności i psychiczności i są one ze sobą nierozerwalnie połączone i oddziałują na siebie. Jeżeli w pewnej sytuacji komunikacja pomiędzy nimi zostaje w pewien sposób zachwiana to istnieje możliwość, iż powstaną rożnego rodzaju lęki, kompleksy, zaburzenia nastroju czy mało konstruktywne zachowania. Elementem kluczowym do podświadomości oraz jej zasobów będzie tutaj hipnoza, której to wykorzystanie będzie pozwalała na dotarcie do źródeł uzdrowicielskich mocy. Dzięki hipnoterapii można przepracować traumy, kompleksy i naprawdę wiele negatywnych myśli, które wywodzą się z dzieciństwa i człowiek nie ma na nie wpływu.

Wielu dalekowschodnich mędrców w sposób jednoznaczny wypowiadało się o tym jak niesamowicie istotne mogą być wyższe stany świadomości. Wynika to przede wszystkim z tego, że potęga osobowości ma to do siebie, iż jest ona oparta na umiejętności pozytywnego myślenia. Wszyscy ludzie są w stanie być szczęśliwi, ale pod warunkiem, że naprawdę tego pragną i są w stanie odkryć wewnętrzne siły witalne, które w nich się znajdują. Pozwala to na wyjście poza granice związane z rozumem, schematami, logiką, wyzwalając przy tym esencję emocji oraz namiętności. Jeżeli zdecydujecie się poddać swojej intuicji to istnieje spora możliwość, iż potęga podświadomości w pewnym momencie zaskoczy i odkryjecie w sobie zdolności, predyspozycje czy też zasoby, o których wcześniej nie myśleliście. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, iż niezwykle istotna będzie tutaj bardzo silna motywacja do wszelkiego rodzaju zmian i możliwość stosowania tego typu fundamentalnych praktyk jak głęboka modlitwa, medytacja, powtarzanie mantr, relaksacja, hipnoza oraz autohipnoza i psychobiostymulacja.

W zasadzie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ludzie bardzo często nie chcą dopuścić do swojej świadomości tegoż, że faktu, iż pozytywne myślenie jest kluczem do osiągnięcia szczęścia. Bardzo dużo ludzi traktuje hasła typu “uwierz w siebie” jako coś pustego, bez zbędnego wyrazu, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że energia duchowa, która jest pod postacią myśli jest w stanie kształtować ludzi i wpływać na rzeczywistość, która ich otacza. To z jak dużym sukcesem będzie miało się do czynienia jest zależne w zasadzie od tego jak intensywnie pragnie się tego, aby osiągnąć swój cel. Jeśli naprawdę czegoś chcesz to prędzej czy później to osiągniesz. Jeśli Twoim zamiarem jest bycie zdrowym oraz szczęśliwym to właśnie tak będzie, ponieważ podświadomość będzie wprowadzać do Twojego życia sugestie w postaci pewnego rodzaju imperatywu. W taki sposób wygląda chociażby proces samoleczenia potęgą podświadomości. Jeżeli przewartościujesz problem i ugruntujesz w sobie poczucie wewnętrznej harmonii to będziesz w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Myślenie w sposób pozytywny jest kluczem do osiągnięcia stanu szczęśliwości.

Jeżeli pomogło kliknij!
[Total: 0 Average: 0]

Poradnik 80 Sztuczek Jak odzyskać EX


W ciągu 3 tygodni będziesz w stanie wszystko zmienić. Dzięki konkretnym technikom opartym na psychologii człowieka, sztuce perswazji i komunikacji, możliwość odzyskania utraconej miłości stanie się dużo prostsza. Wypróbuj na swoim ex aż 80 różnych sztuczek aby go lub ją odzyskać. Pamiętaj, że działają one niezależnie od sytuacji.

W PAKIECIE:

MEGA PORADNIK "80 sztuczek "
+Plan działania na każdy dzień
+ 101 pytań terapeutycznych pomocnych w skutecznym odkochaniu (jako plan awaryjny)
+ Kompendium wiedzy

(Poradnik zarówno dla kobiet jak i mężczyzn)

Premium

Zapisz się na webinar: Co to jest podświadomość? Data 15.05.2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

WPISY PODOBNE DO: Co to jest podświadomość? poradnik

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach zostaw swój email
error: Content is protected !!